Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Fwd: CV khẩn: V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục
Fwd: CV khẩn: V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục
12/5/2018
Fwd: V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 5/2018
Fwd: V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 5/2018
12/5/2018
Fwd: .v kiểm tra công nhận kết quả PCGD,XMC năm 2016 ,2017 của BGD&ĐT
Fwd: .v kiểm tra công nhận kết quả PCGD,XMC năm 2016 ,2017 của BGD&ĐT
12/5/2018
Gửi lại VB kèm CV 291/GD&ĐT-MN
Gửi lại VB kèm CV 291/GD&ĐT-MN
22/4/2018
Thông báo về cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2018
Thực hiện Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Tổ thư ký ban tổ chức trân trọng gửi tới các đơn vị nội dung triển khai thực hiện. 1. Thời gian nộp sản phẩm dự thi Thành phố: Trước ngày 01/6/2018 2. Địa điểm nộp : Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Đại chỉ: số 7 Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. ĐT​ 024.​33553187 - 0904698180
22/4/2018