TB: Biểu mẫu 9 (Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2020-2021), biểu mẫu 11 (Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS và THPT năm học 2020-2021), biểu mẫu 12 (Công khai thông tin (11/09/2020 11:43)

Tb: biểu mẫu 9 (cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2020-2021), biểu mẫu 11 (công khai thông tin cơ sở vật chất của trường thcs và thpt năm học 2020-2021), biểu mẫu 12 (công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường thcs và thpt năm học 2020-2021)

Xem chi tiết...


TB: Biểu mẫu 10: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019-2020 (11/09/2020 11:39)

Tb: biểu mẫu 10: công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019-2020

Xem chi tiết...


CV v/v triển khai Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội (29/04/2020 22:32)

Cv v/v triển khai quyết định số 1510/qđ-ubnd ngày 14/4/2020 của ubnd thành phố hà nội

Xem chi tiết...


Phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 (05/03/2020 10:10)

Phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020

Xem chi tiết...


DANH SÁCH HỌC SINH HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG KHỐI 7,8,9 NĂM HỌC 2019 - 2020 (01/10/2019 16:0)

Danh sách học sinh học thêm trong nhà trường khối 7,8,9 năm học 2019 - 2020

Xem chi tiết...