CV số 197/GD&ĐT-TH của Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm v/v Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 (25/05/2020 6:29)

Cv số 197/gd&đt-th của phòng gd&đt quận bắc từ liêm v/v tổ chức ngày sách việt nam lần thứ 7

Xem chi tiết...


CV: CV số 175/GD&ĐT-TH v/v tăng cường quản lý tài sản công, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường (26/04/2020 1:20)

Cv: cv số 175/gd&đt-th của phòng gd&đt quận bắc từ liêm v/v tăng cường quản lý tài sản công, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường

Xem chi tiết...


Hướng dẫn sử dụng phần mềm thư viện điện tử (23/03/2020 11:33)

Thư viện điện tử trường thcs cổ nhuế 2 là kho học liệu chứa đa dạng và phong phú các bài giảng, video, sách điện tử,... hỗ trợ đắc lực cho công tác dạy và học.

Xem chi tiết...


BÀI PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN “Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2019” (06/11/2019 8:31)

Bài phát thanh tuyên truyền “hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2019”

Xem chi tiết...


Xem chi tiết...