Tài liệu Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới (22/12/2020 16:5)

Tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Xem chi tiết...


CV số 37/UBND-GD&ĐT v/v V/v tiếp tục chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 (25/03/2020 9:33)

Cv số 37/ubnd-gd&đt v/v v/v tiếp tục chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình gdpt 2018

Xem chi tiết...


Fwd: Tai-lieu-tim-hieu-chuong-trinh-mon-Ngu-van.pdf (14/01/2020 17:45)

Fwd: tai-lieu-tim-hieu-chuong-trinh-mon-ngu-van.pdf

Xem chi tiết...


Fwd: Tài liệu liên quan Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và môn Ngữ văn (14/01/2020 17:42)

Fwd: tài liệu liên quan chương trình giáo dục phổ thông 2018 và môn ngữ văn

Xem chi tiết...


chương trình giáo dục phô thông mới (14/01/2019 21:14)

Chương trình giáo dục phô thông mới.

Xem chi tiết...