CV số 1524/SGD&ĐT-QLT của Sở GD&ĐT TP Hà Nội v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 (25/05/2020 6:44)

Cv số 1524/sgd&đt-qlt của sở gd&đt tp hà nội v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021

Xem chi tiết...


CV của Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm v/v Tham gia Hiến máu tình nguyện (25/05/2020 6:42)

Cv của phòng gd&đt quận bắc từ liêm v/v tham gia hiến máu tình nguyện

Xem chi tiết...


Ngày 2/5/2020: Nhà trường tổ chức họp HĐSP Tháng 5: phổ biến, hoàn thiện công tác đón học sinh quay trở lại trường học tới toàn thể CB,GV,NV. (25/05/2020 5:55)

Ngày 2/5/2020: nhà trường tổ chức họp hđsp tháng 5: phổ biến, hoàn thiện công tác đón học sinh quay trở lại trường học tới toàn thể cb,gv,nv.

Xem chi tiết...


Công văn số 1378/SGDĐT-CTTT ngày 07/5/2020 của Sở GD&ĐT v/v thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trong trường học (08/05/2020 8:38)

Công văn số 1378/sgdđt-cttt ngày 07/5/2020 của sở gd&đt v/v thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch covid-19 trong trường học

Xem chi tiết...


Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ GD&ĐT v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (08/05/2020 8:35)

Công văn số 1583/bgdđt-gdtc ngày 07/5/2020 của bộ gd&đt v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Xem chi tiết...