Công văn số 30/LĐLĐ v/v vận động đoàn viên CNVCLĐ thực hiện khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng NCOVI (02/04/2020 23:11)

Công văn số 30/lđlđ vv vận động đoàn viên cnvclđ thực hiện khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng ncovi

Xem chi tiết...


Công văn số 31/LĐLĐ v/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 (02/04/2020 23:11)

Công văn số 31/lđlđ của liên đoàn lao động quận bắc từ liêm v/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid 19.

Xem chi tiết...


CV: CV số 28/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ LIêm v/v tiếp tục báo cáo tình hình người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. (25/03/2020 8:56)

Cv số 28/lđlđ của lđlđ quận bắc từ liêm v/v tiếp tục báo cáo tình hình người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid-19.

Xem chi tiết...


CV: CV số 26/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ Liêm v/v tăng cường công tác nắm cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ quận trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp. (25/03/2020 8:55)

Cv số 26/lđlđ của lđlđ quận bắc từ liêm v/v tăng cường công tác nắm cán bộ, đoàn viên công đoàn và cnvclđ quận trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Xem chi tiết...


CV: CV số 25/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ Liêm về việc kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp. (25/03/2020 8:54)

Cv số 25/lđlđ của lđlđ quận bắc từ liêm về việc kéo dài nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp.

Xem chi tiết...