Chuỗi hội thảo trực tuyến về đào tạo giáo viên của chính phủ Australia (28/10/2020 14:16)

Ngày 14/10/2020, Sở GD ĐT Hà Nội nhận được Công văn của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc tổ chức chuỗi Hội thảo bồi dưỡng giáo viên từ 28/10 -04/11/2020, đặc biệt là giáo dục STEM.

      Ngày 14/10/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được Công văn của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc tổ chức chuỗi Hội thảo bồi dưỡng giáo viên từ 28/10-04/11/2020, đặc biệt là giáo dục STEM.

File đính kèm