Phòng Chống Bạo Lực Học Đường Trong Nhà Trường (01/04/2018 10:34)

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ 2

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       Cổ Nhuế 2, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

          Kính gửi: Các bậc phụ huynh học sinh trường THCS Cổ Nhuế 2.

 

          Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 585/KH-SGD ĐT ngày 28/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện mô trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường ngành Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 205/GD&ĐT-THCS ngày 21/3/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh trong trường học;

          Nhà trường đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động giáo dục tới từng học sinh:

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật liên quan đến đời sống, học tập cho học sinh; quyền và nghĩa vụ của công dân; trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống các tệ nạn xã hội;...

2. Nhà trường đã xây dựng phong trào thi đua “4 ngày 5 tốt” với các chương trình giáo dục “Ngày pháp luật”, “Ngày tư vấn học đường”, “Ngày thể thao”, “Ngày ngoại khóa tiếng Anh” đa dạng, sinh động về nội dung và hình thức tổ chức, phát huy được năng lực học sinh, tạo ra những sân chơi trí tuệ, sân chơi rèn luyện thể chất, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách cho học sinh.

3. Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo luôn luôn tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức dạy học, luôn quan tâm tới giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của học sinh.

4. Nhà trường thường xuyên phối kết hợp với tổ chức, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, tuyên truyền giáo dục và ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

          Trong thời gian qua, tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, ủng hộ, sự phối kết hợp đầy trách nhiệm của các bậc phụ huynh học sinh. Đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn để thầy trò nhà trường nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Nhà trường kính mong cha mẹ học sinh tăng cường sự phối hợp của gia đình với nhà trường và xã hội, tạo môi trường giáo dục tốt nhất, góp phần hướng dẫn, quản lý con em trong học tập, rèn luyện.

Kính chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc! Chúc các con học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng chủ nhân tương lai của gia đình, đất nước!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Anh Tuấn