CV: CV số 26/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ Liêm v/v tăng cường công tác nắm cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ quận trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp. (25/03/2020 8:55)

CV số 26/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ Liêm v/v tăng cường công tác nắm cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ quận trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp.