Tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất của em Nguyễn Đức Nguyên - lớp 6a10 trường THCS Cổ Nhuế 2 (22/01/2019 16:41)

Nhặt được của rơi đem trả lại cho người bị mất là một nét đẹp của cuộc sống. Trong xã hội hiện nay, bên cạnh một bộ phận giới trẻ có biểu hiện sa sút đạo đức, thì cũng có nhiều bạn trẻ nổi lên như một tấm gương sáng.

Tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất của em Nguyễn Đức Nguyên - lớp 6a10

trường THCS Cổ Nhuế 2
 

     Nhặt được của rơi đem trả lại cho người bị mất là một nét đẹp của cuộc sống. Trong xã hội hiện nay, bên cạnh một bộ phận giới trẻ có biểu hiện sa sút đạo đức, thì cũng có nhiều bạn trẻ nổi lên như một tấm gương sáng.

     Em Nguyễn Đức Nguyên học sinh lớp 6a10 trường THCS Cổ Nhuế 2 là một hình ảnh đẹp về ý thức nhặt của rơi trả lại người đánh mất rất đáng biểu dương. Hành động của em đã gieo vào lòng mọi người niềm tin, sự hy vọng về lòng tốt trong cuộc sống của lớp trẻ.

    Vào ngày 15/01/2019,Nguyễn Đức Nguyên đi từ cầu thang tầng 2 lớp học của mình xuống tầng 1 của nhà trường em đã nhặt được 500.000 đồng sau đó em đã chủ động báo cáo cho Ban giám hiệu nhà trường và bàn giao lại số tiền cho Ban giám hiệu nhà trường để cùng tìm cách trả lại cho người đánh mất.

    Việc làm của em Nguyễn Đức Nguyên tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn sâu sắc và là một hành động đẹp thể hiện ý thức cao, một nhận thức đúng đắn là một tấm gương sáng về đạo đức xứng đáng được tuyên dương cho các bạn học sinh trong trường học tập và noi theo.