CV: CV số 115/GD&ĐT-THCS của Phòng GD&ĐT, UBND Quận Bắc Từ Liêm v/v tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-2019. (25/03/2020 9:8)

CV số 115/GD&ĐT-THCS của Phòng GD&ĐT, UBND Quận Bắc Từ Liêm v/v tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-2019.